Ovaj vebsajt čuva “kolačiće” u Vašem pretraživaču da bi poboljšao Vaše iskustvo. Za više informacija o “kolačićima”, na koji način se koriste, kao i o zaštiti privatnosti, pogledajte našu stranicu sa informacijama o kolačićima.
Možete pogledati informacije o “kolačićima” bilo kada putem linka na dnu svake strane.

Zaštita privatnosti

Dobrodošli na sajt Staropramen.com

Potvrđujete i saglasni ste da je kompanija MOLSONCOORS vlasnik autorskih prava za ovaj veb sajt i da ne možete da koristite nijedan deo ovog veb sajta, uključujući pored ostalog i, tekstove, slike, audio i/ili video materijal, na bilo koji način ili u bilo koje svrhe bez izričite pismene dozvole kompanije MOLSONCOORS. Bez bilo kakvog odricanja od nekog od napred navedenih prava, možete preuzeti jedan primerak materijala koji se nalazi na ovom veb sajtu za vaše lične potrebe, isključivo za nekomercijalno korišćenje, pod uslovom da ne brišete niti menjate bilo koje autorsko pravo, zaštitni žig ili druga obaveštenja o vlasništvu. Svako vaše menjanje, ponovno objavljivanje ili korišćenje materijala na ovom veb sajtu u bilo koje druge svrhe predstavlja kršenje zakonskih prava koje kompanija MOLSONCOORS ima u ovom zaštićenom delu. Potvrđujete i saglasni ste da naziv MOLSONCOORS, nazivi brendova, žigovi, logotipi, zvuk, grafike, tabele, tekstovi, video materijal, slike mesta ili ljudi, kao i drugi materijali prikazani na ovom veb sajtu predstavljaju vlasništvo ili su licencirani od strane kompanije MOLSONCOORS. Zabranjuje se upotreba bilo kog ovakvog materijala osim ako od kompanije MOLSONCOORS nije pribavljeno prethodno pismeno odobrenje. Svaka neovlašćena upotreba ovog materijala može da podleže kaznama ili plaćanju odštete, uključujući pored ostalog i povredu autorskih prava, žigova, prava zaštite privatnosti, reklamnih prava i/ili drugih prava intelektualne svojine kompanije MOLSONCOORS i drugih lica. Kompanija MOLSONCOORS ostvaruje svoja prava intelektualne svojine u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom. 

Na ovaj sajt ulazite na sopstveni rizik.

Potvrđujete i saglasni ste da koristite ovaj veb sajt na sopstveni rizik i da nijedna od strana koje učestvuju u kreiranju, pravljenju ili isporuci ovog veb sajta nije odgovorna za nadoknadu bilo koje neposredne, posredne, slučajne, indirektne štete ili za kaznenu odštetu ili bilo koji gubitak, troškove ili izdatke bilo koje vrste (uključujući i advokatske troškove, ekspertske honorare ili druga plaćanja) koji mogu nastati direktno ili indirektno, kroz pristup, korišćenje ili pretragu ovog sajta ili usled preuzimanja bilo kog materijala, tekstova, podataka, slika, video ili audio materijala sa ovog veb sajta, uključujući pored ostalog i sve ono što je izazvano bilo kojim virusom; greškama; ljudskim postupcima; nefunkncionisanjem računarskog sistema; prekidom telefonskih linija; greškama u hardveru, softveru ili programu; ili bilo kojim drugim greškama, kvarovima ili kašnjenjima u računarskom prenosu ili mrežnoj konekciji.

PROMENE OVE POLITIKE ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Zakoni i praksa zaštite privatnosti stalno se razvijaju i cilj nam je da ispunimo visoke standarde. Stoga se naše politike i procedure stalno revidiraju. Po potrebi možemo ažurirati našu politiku bezbednosti i zaštite privatnosti i predlažemo da periodično posetite ovu stranu kako biste pregledali najnovije verzije naše politike.