Ovaj vebsajt čuva “kolačiće” u Vašem pretraživaču da bi poboljšao Vaše iskustvo. Za više informacija o “kolačićima”, na koji način se koriste, kao i o zaštiti privatnosti, pogledajte našu stranicu sa informacijama o kolačićima.
Možete pogledati informacije o “kolačićima” bilo kada putem linka na dnu svake strane.

Promocije

Promocije

Staropramen vas vodi na Musicology Festival

NAGRADNI KONKURS „STAROPRAMEN VAS VODI NA MUSICOLOGY FESTIVAL“

 Nagradni konkurs traje od četvrtka 2.2.2017. godine sa početkom u 14:00h i traje do petka 3.2.2017. godine do 14:00h.

 Organizator konkursa je Apatinska pivara Apatin d.o.o. iz Apatina, Trg Oslobođenja 5 (dalje: Organizator, APA ili Apatinska pivara).

 Učešće na konkursu je besplatno i dobrovoljno i dozvoljeno samo punoletnim osobama.

 Konkurs se realizuje na Staropramen Facebook stranici (https://www.facebook.com/Staropramen-1428469694041317/?fref=ts )a pravila nagradnog konkursa će biti objavljena na sajtu http://staropramen.com

 Pre nego što uzme učešće u akciji, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u „opštim odredbama“.

 

PRAVILA KONKURSA

 Na Staropramen Facebook stranici se organizuje konkurs „Staropramen vas vodi na Musicology festival“, u okviru koga će se nagraditi 5 (pet) učesnika koji u komentaru na taj post ostave najkreativniji odgovor na pitanje “Muzika Hindi Zahre mešavina je bluza, džeza i markonaskog etna – a koja vrsta muzike najbolje ide uz Staropramen? “, kao komentar na za to predviđen i jasno naznačen post koji poziva na učešće u konkursu.

 U konkursu učestvuju samo komentari koji su na gore naznačen način postavljeni, u navedenom roku na naznačen post. Svi komentari koji su postavljeni u drugom periodu ne mogu da učestvuju u konkursu.

Svi izmenjeni i editovani komentari neće biti prihvaćeni kao odgovori i neće ući u izbor za nagrade.

Učesnici ovog konkursa ne mogu biti maloletna lica, a Organizator zadržava pravo da traži proveru ispunjenosti ovog uslova i da u skladu sa tim ne dozvoli objavljivanje postavljenog komentara.

Žiri Organizatora bira 5 (pet) najkreativnijih odogovora i nagrađuje učesnike koji su te odgovore i poslali, sa po 2 (dve) karte za koncert Hindi Zahre.

Žiri Organizatora će prihvatiti samo komentare koje ispunjavaju uslove konkursa, odnosno koje su u skladu sa zadatom temom i koje poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše Apatinska pivara.

Žiri organizatora čine: Digital Manager, Junior Brand Manager Staropramen piva i Community manager Staropramen Facebook stranice.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

  • su stariji od 18 godina
  • su saglasni sa pravilima ovog konkursa
  • pristaju da Organizator prikupljene materijale koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
  • žele da postave svoje komentare na zadatu temu na Staropramen Facebook stranici
  • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja i objavljivanja  imena na Staropramen Facebook stranici ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;

Svi koji ispunjavanju navedene uslove imaju pravo učešća, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji i realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i članovi njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

 

Fond poklona:

Broj dobitnika: 5 (pet)

Ukupan fond poklona: 10 (deset); svaki dobitnik dobija po 2 (dve) karte za koncert.

 

Mehanizam nagrađivanja

U konkursu mogu da učestvuju punoletne osobe koje su u naznačenom vremenskom roku postavile odgovor kao komentar na odgovarajući post koji jasno poziva na učešće u nagradnom konkursu.

U konkursu učestvuju samo komentari koji su postavljeni na Staropramen Facebook stranici na gore opisan način, a ispunjavaju uslove konkursa, odnosno temu i pravila konkursa, i prethodno su odobrene od strane Žirija Organizatora (poštuju zadatu temu i pozitivne vrednosti koje promoviše Organizator) i to u periodu od četvrtka, 2.2.2017. godine, od 14:00h do petka,  3.2. do 14:00h. Svi odgovori koji su postavljeni u drugom periodu ne mogu da učestvuju u konkursu.

Od odgovora koji su postavljeni kao komentar na za to predviđen i jasno naznačen post koji poziva na učešće u konkursu, Žiri Organizatora bira 5 (pet) pobednika i nagrađuje 5 (pet) osoba sa po 2 (dve) karte za koncert. Kriterijum izbora je kreativnost odgovora.

Organizator zadržava pravo da pobedničke komentare koristi u druge marketinške i promotivne svrhe, a sve u vezi sa ovim konkursom i dok traje promocija konkursa.

Jedna osoba može osvojiti jedan poklon u toku trajanja konkursa.

Dobitnici nagrada su samo učesnici koji postave komentar na Staropramen stranicu.

Nagrade dobijaju samo prvih pet učesnika koji su najkreativnije odgovorili na postavljeno pitanje u pomenutom postu. Svi ostali koji su odgovorili, a ne nalaze se među pet najkreativnijih učesnika nisu stekli pravo na nagrade.

Kriterijumi po kojima se biraju pobednici: najkreativniji odgovor na postavljeno pitanje (tj.“ Muzika Hindi Zahre mešavina je bluza, džeza i markonaskog etna – a koja vrsta muzike najbolje ide uz Staropramen?“ ) koji se nalaze u komentarima na post sa postavljenim pitanjem. Primarni kriterijumi kojima će se žiri voditi u izboru najkreativnijeg odgovora su kreativnost i autentičnost u dočaravanju lične percepcije brenda, kao i iskustava i uspomena koji su doprineli stvaranju emotivne povezanosti sa brandom.  Za određivanje koji od učesnika u konkursu su bili među 5 najkreativnijih odlučiće žiri u kome su Digital Manager, Junior Brand Manager Staropramen piva i Community manager Staropramen Facebook stranice.

Imena pobednika će biti objavljena na Staropramen Facebook stranici u petak (3.2.2017.)  najkasnije do 17:00h.

 

Preuzimanje poklona

Učesnici koji su stekli pravo na poklone biće pozvani da ostave svoje podatke kako bi im se pokloni i uručili.

Imena dobitnika poklona biće objavljena na Staropramen Facebook stranici, uz njihovu prethodnu saglasnost. Nakon proglašenja dobitnika, dobitnici su dužni da ostave svoje podatke (tačnu kućnu adresu, kontakt telefon i e-mail adresu) u inbox Staropramen Facebook stranice, kako bi im pokloni bili isporučeni brzom poštom na kućnu adresu, o trošku Organizatora.

Podaci dobijeni na ovaj način od strane dobitnika poklona neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za potrebe dostave poklona.

Dobitnici poklona iz ovog konkursa moraju da se jave putem poruke u inbox Staropramen Facebook stranice, u periodu od dva (2) dana od proglašenja pobednika kako bi poklon mogao da im bude dostavljen.

Ukoliko to ne urade u navedenom roku od dva (2) dana smatraće se da su odustali od poklona, a Organizator nije dalje u obavezi da isporuči poklon.

 

Opšte odredbe:

Apatinska pivara obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestvovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na konkursu učestvuje. Kompanija Facebook ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Da biste učestvovali u ovoj nagradnoj akciji potrebno je da prethodno prihvatite propisane uslove konkursa. Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik/ca pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo/la u celosti i dao/la saglasnost za sledeće:

Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Takođe sam saglasan/a je da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa (komentari) moje autorsko delo i da mogu da se koriste na internet stranici koju je postavila Apatinska pivara Apatin d.o.o.  (APA), kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, i dr.), a sve u vezi sa ovim konkursom i dok traje promocija ovog konkursa.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci, kao što su adresa stanovanja i kontakt telefon, prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika poklona. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran/a od strane APA u vezi sa ovom akcijom.

Potvrđujem da sam upoznat/a sa pravom APA da pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve komentare, tekstove, zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje APA promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

Potvrđujem da APA ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (fotografija, i dr.) kao i da APA nije odgovorna za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Somboru.

U Apatinu, dana 1.2.2017. godine

ORGANIZATOR:

APATINSKA PIVARA APATIN D.O.O.

____________________________________

Vladimir Novaković , direktor